אביגיל סאמין, יו"ר שותפה בארגון מנהיגים ומנהלת מקיף אריאל, ואלה מור, חברת מנהיגים ומנהלת ביה"ס פסיפס לחנ"מ במודיעין ייצגו את ארגון מנהיגים בועדת שפירא לקידום החינוך המיוחד.

אתמול פרסמה הועדה את המלצותיה העיקריות, ושר החינוך אף הודיע שבכוונתו לאמץ אותן.
בזכות השפעתנו המליצה הועדה בפרק שלם על הסדרת גמישות המנהלים בניהול משאבים, זמן, משימות וארגון. הועדה המליצה על שינויי עומק במערכת החינוך הרגיל כדי לאפשר שילוב מיטבי של הילדים בעלי הצרכים המיוחדים, כגון הקטנת הכיתות ועוד.
ברור ששינויי עומק קשים לביצוע, אך גם אם יאומצו "הניצחונות המהירים" של הועדה – הם יהיו קלים לביצוע ויקלו על משימתנו.

מנהיגים - ארגון מנהלי בתי הספר

מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר הראשון בישראל, הוקם במטרה לשנות את פני מערכת החינוך.

מנהלות ומנהלי בתי הספר הן/ם המנהיגות האמיתית של החינוך ומעמדם מחייב שינוי תפיסה כולל.
אנו, חברי מנהיגים, מחויבים להטמיע דפוסי פעולה מיטביים למען ילדי ישראל, תוך הבטחת מעמד מנהלות ומנהלי בתי הספר – לטובת השינוי הנחוץ.

מעמד המנהל/ת

מיצוב המעמד המקצועי של מנהלי בתי הספר כמנהיגי המערכת החינוכית.

תנאי העסקה

שיפור תנאי העסקה ושכר מנהלי בתי הספר כיאה למובילים ובהתאם להיקף משרתם ולגודל אחריותם.

מוגנות

הבטחת מוגנותו של מנהל בית הספר והסדרת סוגיית הביטוח המקצועי.

מנהיגים בתקשורת

ניירות עמדה חדשים

שילוב בתי הספר של החינוך המיוחד במערכת הגפ"ן

הנמען:

תאריך פרסום - 27/03/2024
מכתב למשרד החינוך, בחתימותיהם של כ 200 מנהלים ומנהלות בנושא שילוב מוסדות החינוך המיוחד במערכת הגפן

מתווה בחינות הבגרות לתלמידים מפונים מצפון הארץ – מלחמת "חרבות ברזל"

הנמען:

מנכ"ל משרד החינוך, מר מאיר שמעוני, מנהל אגף בכיר בחינות, מר דוד גל
תאריך פרסום - 16/04/2024
אנו קוראים למשרד החינוך לשנות ולהתאים את ההנחיות בהתאם למצב המשתקף ע"י מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר המפונים מהצפון, ולשייך אותם למעגל הרביעי.