מנהיגים - ארגון מנהלי בתי הספר

מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר הראשון בישראל, הוקם במטרה לשנות את פני מערכת החינוך.

מנהלות ומנהלי בתי הספר הן/ם המנהיגות האמיתית של החינוך ומעמדם מחייב שינוי תפיסה כולל.
אנו, חברי מנהיגים, מחויבים להטמיע דפוסי פעולה מיטביים למען ילדי ישראל, תוך הבטחת מעמד מנהלות ומנהלי בתי הספר – לטובת השינוי הנחוץ.

מעמד המנהל/ת

מיצוב המעמד המקצועי של מנהלי בתי הספר כמנהיגי המערכת החינוכית.

תנאי העסקה

שיפור תנאי העסקה ושכר מנהלי בתי הספר כיאה למובילים ובהתאם להיקף משרתם ולגודל אחריותם.

מוגנות

הבטחת מוגנותו של מנהל בית הספר והסדרת סוגיית הביטוח המקצועי.

מנהיגים בתקשורת

ניירות עמדה חדשים

גמול ניהול – ממלאי מקום למנהלי בתי ספר במילואים

הנמען:

שר החינוך, מר יואב קיש מנכ"ל משרד החינוך, מר מאיר שמעוני
תאריך פרסום - 12/02/2024
מכתב שנשלח לשר החינוך בעניין תגמול לממלאי המקום של מנהלים שהיו במילואים במלחמת חרבות ברזל.

התמודדות בתי הספר במלחמה מנקודת מבטם של מנהיגי השטח

הנמען:

חברי ועדת החינוך של הכנסת
תאריך פרסום - 07/01/2024
מסמך המוגש במסגרת סיור של ועדת החינוך של הכנסת בעקבות מנהלי בתי הספר לאור המלחמה.