חג ביכורים שמח לכל מנהיגות ומנהיגי החינוך ולכל בית ישראל.

לעוד הזדמנות קטנה וחשובה של מנוחה ואגירת כוחות לקראת הישורת האחרונה של שנת הלימודים, נאחל לכל חברינו, מנהלות ומנהלי בתי הספר חג ביכורים שמח.
אצלנו זהו גם חג של קציר תוצרי העבודה הקשה שלנו לכל אורך השנה, בתלם הארוך של תיקון החינוך בישראל, דרך שיפור מעמדם, מוגנותם ותנאי העסקתם של מנהלות ומנהלי בתי הספר.
מצפים ומחכים לשובם בשלום של כל החטופים והחיילים.

 

לחצו על התמונה לקריאת הניוזלטר בנושא

מנהיגים - ארגון מנהלי בתי הספר

מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר הראשון בישראל, הוקם במטרה לשנות את פני מערכת החינוך.

מנהלות ומנהלי בתי הספר הן/ם המנהיגות האמיתית של החינוך ומעמדם מחייב שינוי תפיסה כולל.
אנו, חברי מנהיגים, מחויבים להטמיע דפוסי פעולה מיטביים למען ילדי ישראל, תוך הבטחת מעמד מנהלות ומנהלי בתי הספר – לטובת השינוי הנחוץ.

מעמד המנהל/ת

מיצוב המעמד המקצועי של מנהלי בתי הספר כמנהיגי המערכת החינוכית.

תנאי העסקה

שיפור תנאי העסקה ושכר מנהלי בתי הספר כיאה למובילים ובהתאם להיקף משרתם ולגודל אחריותם.

מוגנות

הבטחת מוגנותו של מנהל בית הספר והסדרת סוגיית הביטוח המקצועי.

מנהיגים בתקשורת

ניירות עמדה חדשים

שילוב בתי הספר של החינוך המיוחד במערכת הגפ"ן

הנמען:

תאריך פרסום - 27/03/2024
מכתב למשרד החינוך, בחתימותיהם של כ 200 מנהלים ומנהלות בנושא שילוב מוסדות החינוך המיוחד במערכת הגפן

מתווה בחינות הבגרות לתלמידים מפונים מצפון הארץ – מלחמת "חרבות ברזל"

הנמען:

מנכ"ל משרד החינוך, מר מאיר שמעוני, מנהל אגף בכיר בחינות, מר דוד גל
תאריך פרסום - 16/04/2024
אנו קוראים למשרד החינוך לשנות ולהתאים את ההנחיות בהתאם למצב המשתקף ע"י מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר המפונים מהצפון, ולשייך אותם למעגל הרביעי.