שקופית קודמת
שקופית הבאה

מנהיגים - ארגון מנהלי בתי הספר

מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר הראשון בישראל, הוקם במטרה לשנות את פני מערכת החינוך.

מנהלות ומנהלי בתי הספר הן/ם המנהיגות האמיתית של החינוך ומעמדם מחייב שינוי תפיסה כולל.
אנו, חברי מנהיגים, מחויבים להטמיע דפוסי פעולה מיטביים למען ילדי ישראל, תוך הבטחת מעמד מנהלות ומנהלי בתי הספר – לטובת השינוי הנחוץ.

מעמד המנהל/ת

מיצוב המעמד המקצועי של מנהלי בתי הספר כמנהיגי המערכת החינוכית.

תנאי העסקה

שיפור תנאי העסקה ושכר מנהלי בתי הספר כיאה למובילים ובהתאם להיקף משרתם ולגודל אחריותם.

מוגנות

הבטחת מוגנותו של מנהל בית הספר והסדרת סוגיית הביטוח המקצועי.

מנהיגים בתקשורת

ניירות עמדה חדשים

מתווה בחינות הבגרות לתלמידים מפונים מצפון הארץ – מלחמת "חרבות ברזל"

הנמען:

מנכ"ל משרד החינוך, מר מאיר שמעוני, מנהל אגף בכיר בחינות, מר דוד גל
תאריך פרסום - 16/04/2024
אנו קוראים למשרד החינוך לשנות ולהתאים את ההנחיות בהתאם למצב המשתקף ע"י מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר המפונים מהצפון, ולשייך אותם למעגל הרביעי.

חוק חינוך חינם לתלמידים חולים מנקודת מבטם של מנהיגי השטח, מנהלי/ות בתי הספר

הנמען:

ועדת החינוך של הכנסת
תאריך פרסום - 18/03/2024
התקנות לחוק החינוך לתלמידים החולים השתנו בשנים האחרונות, עיקרי השינוי הם הפסקת העבודה מול ספק חיצוני והעברת האחריות באופן מלא למנהלי בתי הספר. אם מנהל בית הספר נדרש לאחריות זו – הרי שיש לתגמל אותו, להקצות תקציב למינוי בעל תפקיד שיהא אחראי לעניין, ולאפשר גמישות תקציבית ותעסוקתית מלאה להפעלת מערך כח האדם.