מנהיגים-ארגון המנהלים

"מנהיגים”, ארגון מנהלי בתי הספר הראשון בישראל, הוקם במטרה לשנות את פני מערכת החינוך.
מנהלות/י בתי הספר הן/ם המנהיגות האמיתית של החינוך ומעמדם מחייב שינוי תפיסה כולל.
אנו, חברי "מנהיגים", מחויבים להטמיע דפוסי פעולה מיטביים למען ילדי ישראל, תוך הבטחת מעמד מנהלי בתי הספר – בריח התיכון לטובת השינוי החיוני הנחוץ.

מיצוב מקצועי

מיצוב המעמד המקצועי של מנהלי בתי הספר כמנהיגי המערכת החינוכית.

מוגנות

הבטחת מוגנותו של מנהל בית הספר והסדרת סוגיית הביטוח המקצועי.

תנאי העסקה

שיפור תנאי העסקה ושכר מנהלי בתי הספר כיאה למובילים ובהתאם להיקף משרתם ולגודל אחריותם.

No data was found