בואו להיות חלק מארגון המנהיגים

מנהל/ת יקר/ה,
ברכותינו על כך שלקחת את גורלך בידיך והנך פועל/ת לשינוי תפיסת מעמד המנהל וקידום חינוך ילדי ישראל.
הנחות היסוד המחייבות שינוי:

כחלק מתהליך ההרשמה יש להוריד הטפסים הבאים, למלא, לסרוק ולצרף בהמשך

    • פרטים אישיים
    • פרטי המוסד
    יסודיחטיבת בינייםתיכוןחינוך מיוחד