טופס אשרור בקשה להצטרף כחבר/ה בעמותת "מנהיגים"

מנהל/ת יקר/ה,
ברכותינו על כך שלקחת את גורלך בידיך והנך פועל/ת לשינוי תפיסת מעמד המנהל וקידום חינוך ילדי ישראל.
הנחות היסוד המחייבות שינוי:

    מגזר
    סוג בית הספר
    חתימה
    חתימה
    חתימה