נייר עמדה

ביטוחים שמומלץ לקיימם על ידי הרשות לצורך הגנה על מנהלי בתי-הספר

תאריך פרסום: 30/09/2020

הנמען: ראשי הרשויות המקומיות.

מכתב מאת מנכ"ל מרכז השלטון המקומי בישראל אל ראשי הרשויות בעקבות הידברות ארוכה עם ראשי ארגון מנהיגים.