נייר עמדה

הרפורמה בחינוך המיוחד מנקודת מבטם של מנהיגי השטח, מנהלות/י בתי הספר

תאריך פרסום: 30/01/2023

הנמען: ועדת החינוך של הכנסת

מסמך המוגש לדיון בוועדת החינוך בנושא: "סקירה על הרפורמה בחינוך המיוחד"