נייר עמדה

התמודדות בתי הספר במלחמה מנקודת מבטם של מנהיגי השטח

תאריך פרסום: 07/01/2024

הנמען: חברי ועדת החינוך של הכנסת

מסמך המוגש במסגרת סיור של ועדת החינוך של הכנסת בעקבות מנהלי בתי הספר לאור המלחמה.