נייר עמדה

חוק חינוך חינם לתלמידים חולים מנקודת מבטם של מנהיגי השטח, מנהלי/ות בתי הספר

תאריך פרסום: 18/03/2024

הנמען: ועדת החינוך של הכנסת

התקנות לחוק החינוך לתלמידים החולים השתנו בשנים האחרונות, עיקרי השינוי הם הפסקת העבודה מול ספק חיצוני והעברת האחריות באופן מלא למנהלי בתי הספר. אם מנהל בית הספר נדרש לאחריות זו – הרי שיש לתגמל אותו, להקצות תקציב למינוי בעל תפקיד שיהא אחראי לעניין, ולאפשר גמישות תקציבית ותעסוקתית מלאה להפעלת מערך כח האדם.