נייר עמדה

"חרבות ברזל" – התאמות למעגלי הפגיעה

תאריך פרסום: 23/11/2023

הנמען: מסמך עדכון מטעם אגף הבגרויות של משרד החינוך.