נייר עמדה

מעמד מנהלי בתי הספר בישראל – בעיה אסטרטגית של מערכת החינוך

תאריך פרסום: 16/08/2021

הנמען: שרת החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, יו"ר מרכז השלטון המקומי.

ממסמך שהוגש לדיון בוועדת החינוך בנושא מחסור במנהלים.