נייר עמדה

נייר עמדה לעת המשא ומתן על הסכמי השכר בבתי הספר העל יסודיים

תאריך פרסום: 13/06/2023

הנמען: מסמך פומבי עבור כלל גורמי המשא ומתן.

במסמך שלהלן נבקש להציע קווים לעיגון מעמדם של מנהלי בתי הספר כפרופסיה מובחנת ממקצוע ההוראה, הדורשת תגמול שונה ונפרד.