נייר עמדה

תכנית גפ"ן מנקודת מבטם של מנהלות/י בתי הספר

תאריך פרסום: 30/04/2023

הנמען: ועדת החינוך של הכנסת

מסמך שהוכן לדיון בוועדת החינוך בנושא הגפ"ן. ייצגה את הארגון סיגל ראש, חברת מנהלת מנהיגים.