נייר עמדה

מבנה שבוע העבודה בחטיבה העליונה- מכתב תגובה

תאריך פרסום: 19/06/2024

הנמען: גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך

תגובת מנהיגים למכתבה של אינה זלצמן בנוגע למבנה שבוע העבודה בחטיבה העליונה.