נייר עמדה

גילוי דעת בעניין תפקיד מנהיגי החינוך בעת הזו

תאריך פרסום: 27/08/2023

הנמען: מסמך פומבי עבור כלל המנהלים ומנהיגי החינוך בארץ

גילוי דעת שהוכן על ידי עשרות מנהלות ומנהלים חברי מנהיגים, בשיאו של המשבר הפוליטי חברתי וערב פתיחת שנה"ל תשפ"ד.