נייר עמדה

שילוב בתי הספר של החינוך המיוחד במערכת הגפ"ן

תאריך פרסום: 27/03/2024

מכתב למשרד החינוך, בחתימותיהם של כ 200 מנהלים ומנהלות בנושא שילוב מוסדות החינוך המיוחד במערכת הגפן